Waarden

Respect voor mensen en samenleving

Als een bedrijf staan we voor onze waarden. Zij helpen ons om focus te vinden en bij het maken van beslissingen over waar we heen gaan en wat we doen. Om een goede werkatmosfeer te cultiveren is het belangrijk om te begrijpen waar we als bedrijf voor staan zodat alle betrokkenen bekend zijn met het kader waarbinnen wij samenwerken.

Groen

We richten ons erop om een papierloos bedrijf te zijn en maken gebruik van groene stroom bij onze hosting-diensten. We gebruiken waar mogelijk enkel hernieuwbare producten binnen ons kantoor.

Eerlijk zaken doen

Eerlijke prijzen voor eerlijk werk met respect voor licenties, auteursrechten en eigendom. De beste overeenkomsten werken voor beide partijen en respecteren de belangen van alle betrokkenen. Wij bieden transparantie en verstoppen ons niet achter voorwaarden.

Mensgericht

Een overtuiging waar mensen samenwerken om elkaar belangen te behartigen. Het gaat niet enkel om ‘onder de streep’. Wij stimuleren samenwerking en groei. Wij kiezen ervoor om niet een anoniem kanaal van communicatie te zijn maar in plaats hiervan vieren en stimuleren persoonlijke contacten waar iedereen zich belangrijk voelt, zoals iedereen ook is.

Samenleving

Het begrip dat het eindresultaat moet gaan over het maken van positieve bijdragen richting de maatschappij als geheel. De voortgang van welke partij dan ook mag niet ten koste gaan van een andere. Waar mogelijk moet het anderen ook helpen. Wij zoeken contact met bedrijven, instellingen en mensen uit de regio en ook internationaal.

Gelijkwaardigheid

Dit behoeft eigenlijk geen uitleg: gelijkwaardigheid ligt in de kern van wederzijds respect. Mensen zijn niet hetzelfde – iedereen brengt andere vaardigheden – maar intrinsiek gelijkwaardig ongeacht ras, huidskleur, seksuele identiteit of oriëntatie, of nationaliteit.

Kwaliteit

We streven naar kwaliteitsvolle diensten en producten terwijl we informeel en makkelijk benaderbaar blijven.